Prava radnika u Nizozemskoj (za radnike migrante)

Prava radnika u Nizozemskoj (za radnike migrante)

Datum objave: zima 2014.

Nepoznavanje prava koje imamo kao radnici čini nas ranjivima. U Nizozemskoj osobito strani radnici prečesto bivaju iskorišteni. Razlog tomu može biti nedostupnost informacija o osnovnim pravima radnika u Nizozemskoj na stranim jezicima. Nadamo se da ćemo ovom brošurum doprinijeti promjeni takvog stanja te potaknuti solidarnost među radnicima, kako bismo se mogli obraniti od poslodavaca koji nas pokušaju iskoristiti. Stoga se ne ustručavajte podijeliti ove informacije s kolegama.

Na našim internetskim stranicama nalaze se brojni prijevodi ove brošure. Ako biste im željeli pridodati svoj prijevod, slobodno nam ga pošaljite.
Prava navedena niže u tekstu tek su naša osnovna prava. Ako ih želimo povećati, morat ćemo se za to boriti!

Radno vrijeme i stanke

1) Smjena ne smije trajati duže od 12 sati. Radni tjedan ne smije premašiti 60 sati. Ako radite 60 sati tjedno, to vam se mora kompenzirati jer radni tjedan ne smije trajati više od prosječno 55 sati tjedno u razdoblju od 4 tjedna. U razdoblju od 16 tjedana prosječno trajanje radnog tjedna ne smije prelaziti 48 sati.

2) Nakon 5,5 sati neprekidnog rada imate zakonsko pravo na stanku od 30 minuta (i obvezni ste je iskoristiti). Ako vaš radni dan traje više od 10 sati, trajanje stanke raste na 45 minuta. Možete je iskoristiti u obliku tri stanke od po 15 minuta raspoređene unutar 10 sati rada. Navedenu stanku, bez obzira na to traje li pola sata ili 45 minuta, poslodavac vam nije obvezan platiti.


Zdravlje i sigurnost

3) Poslodavac je odgovoran za zdravlje i sigurnost svojih radnika. Dužan je osigurati sigurno radno okruženje, sigurne alate i vozila, jasne upute o sigurnom služenju alatima i vozilima te propisne mjere opreza pri radu s (potencijalno) opasnim tvarima.

4) Kada fizički niste u stanju obavljati svoj posao, u većini slučajeva imate pravo na plaćeno bolovanje. Visina te naknade varira ovisno o vrsti ugovora. Imajte na umu da u mnogim ugovorima stoji da prva dva dana bolesti nisu plaćena. Na nizozemskom jeziku ti se dani zovu wachtdagen.

5) U slučaju bolesti šef ili poslodavac radnika ne smije pitati od čega boluje. Naravno, možete mu to reći ako želite, ali on vas na to ne smije prisiliti.

Plaća

6) Za radnike između 23 i 67 godina starosti minimalna plaća za osmosatni radni dan i 40-satni radni tjedan iznosi bruto 8,63 EUR po satu, 69,01 EUR po danu, 345,05 EUR tjedno i 1.495,20 EUR mjesečno. Ako niste plaćeni po satu, nego po učinku, radom „normalnim“ tempom trebali biste zaraditi barem navedenu mimalnu plaću.

Ugovori

7) Usmeni ugovor o radu u načelu ima jednaku pravnu vrijednost kao i pismeni ugovor o radu. Međutim, detalje ugovora teško je dokazati bez pismenih dokaza. Stoga uvijek zatražite kopiju ugovora na papiru, elektroničkom poštom ili u obliku SMS-a! Poslodavac vas je k tome obvezan pismeno obavijestiti o sljedećem: gdje, otkad, dokad, koliko sati tjedno u prosjeku, za koga, u kojoj funkciji i za koju ćete plaću raditi.

8) Ako vas otpušta, poslodavac vas pismeno mora obavijestiti o razlozima za to. Ako to ne učini, ugovor ostaje važeći i poslodavac vam je obvezan nastaviti isplaćivati plaću. Otpuštanje bez odlaganja dozvoljeno je samo tijekom probnog roka ili u slučaju posebnog razloga.

9) Osobe bez dozvole boravka (na nizozemskom verblijfsvergunning) imaju zakonsko pravo na plaću nakon rada i na odgovarajuću zaštitu zdravlja i sigurnosti dok rade. (Ali poslodavci ne smiju angažirati osobe bez dozvole boravka!)

Zloglasni „ugovor na nula sati“

10) U Nizozemskoj se smiju sklapati ugovori na nula sati. Nažalost, prema većini takvih ugovora obvezni ste doći na posao kada vas poslodavac pozove (ali na najmanje tri sata). Ako želite dati otkaz, za vas vrijedi otkazni rok od mjesec dana. To ne znači da ne možete pokušati otići bez odlaganja, ali u tom slučaju provjerite svoja prava kako biste znali moguće posljedice.

11) Postoji još jedan, važniji propis: kad zaposlenik tri mjeseca zaredom radi više od broja sati određenog ugovorom, ugovor se automatski mijenja na novi prosječan broj radnih sati.

Nekoliko prijedloga za (inozemne) radnike u Nizozemskoj:

1) Vodite vlastitu evidenciju! Čuvajte potvrde o plaći, zapisujte sve svoje radne sate i čuvajte sve podatke koje od poslodavca primite u pismenom obliku ili e-poštom. Zapisujte imena i adrese svih poduzeća i poslodavaca za koje ste radili, kao i mjesta rada.

2) Nikada nikome ne predajte svoju putovnicu, radnu dozvolu ili druge važne dokumente. To su važni osobni predmeti koji bi se, ako dospiju u tuđe ruke, lako mogli iskoristiti kao sredstvo da vas prisile na nešto što ne želite.

3) Nikada ne potpisujte dokumente čiji sadržaj ne razumijete u potpunosti. Zatražite primjerak na jeziku koji razumijete, a potom najprije odlučite želite li potražiti (pravni) savjet.

4) Od prvog dana na novom poslu ili zadataku uspostavite vezu s novim kolegama. Razmijenite brojeve telefona i nastojte jedni druge obavještavati o događanjima na poslu. Izgradite osjećaj solidarnosti. Ako dođe do kakva sukoba, jači ste zajedno nego kao pojedinci.

5) Kad vam istekne ugovor, pazite da vam budu isplaćene sve zaostale plaće, uključujući naknadu za godišnji odmor (oko 8 % bruto mjesečne plaće) i neiskorišteni slobodni dani.

6) Vaš rad vjerojatno je reguliran kolektivnim ugovorom (na nizozemskom: CAO, collectieve arbeidsovereenkomst). Ako radite preko agencije za privremeni rad, na vas se primjenjuje kolektivni ugovor za radnike nizozemskih agencija za privremeni rad. Njegove novije verzije na engleskom, poljskom i nizozemskom jeziku možete naći na stranici: http://www.abu.nl/publicaties/cao.

7) Većina radnika ima pravo na vladinu potporu za osiguranje, na nizozemskom zorgtoeslag. Ta mjesečna naknada može vam uštedjeti do polovice cijene zdravstvenog osiguranja. Za nju se možete se prijaviti na sljedećoj internetskoj stranici: http://www.toeslagen.nl.

8) Pripazite na to da vam svi poslodavci izdaju godišnji pregled svih bruto primanja, na nizozemskom jaaropgave, kako biste mogli ispuniti poreznu prijavu za eventualni povrat poreza. Obrasce za porezne prijave možete pronaći na internetskoj stranici http://www.belastingdienst.nl/. (Engleska verzija nalazi se na http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/, a njemačka na: http://www.belastingdienst.nl/deutsch/).

Ova brošura izrađena je u rujnu 2014. Moguće je da su neke informacije u međuvremenu zastarjele, pa ovdje navedene podatke svakako provjerite na novijim izvorima.

Više informacija dostupno je na našoj internetskoj stranici https://labourrights.vrijebond.org/.

Ako ste u potrazi za potporom drugih radnika, možete se obratiti:

Anarchistische Groep Amsterdam – Vrije Bond

e-pošta: aga@agamsterdam.org

internetska stranica: http://agamsterdam.org

poštanska adresa:
postbus 16521

1001 RA Amsterdam

Nederland

Ili posjetite našu knjižnicu svake subote od 14 h do 18 h na adresi:

Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam.

U Vrije Bond uključene su mnoge skupine i pojedinci u Nizozemskoj i velikom dijelu Belgije. Podatke za kontakt potražite na internetskoj stranici

http://www.vrijebond.org/groepen/,

ili se e-poštom obratite tajništvu kako biste stupili u kontakt s članovima blizu vas:

secretariaat@vrijebond.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *