Drets laborals als Països Baixos

Drets laborals als Països Baixos

Drets laborals als Països Baixos (per a treballadors estrangers)

Pròleg

Com a treballadors, som vulnerables quan desconeixem els nostres drets. Tot sovint se n’aprofiten de la situació dels treballadors estrangers als Països Baixos. Això pot ser a causa d’una manca d’informació disponible sobre els drets bàsics dels treballadors als Països Baixos en altres llengües que no siguin l’Holandès. Amb aquest pamflet esperem canviar aquesta situació i animar a la solidaritat entre treballadors, per així defensar-nos nosaltres mateixos d’empreses que busquin explotar-nos. Si us plau comparteix aquest contingut amb els teus amics. Naturalment els drets llistats a sota són només els nostres drets bàsics. Haurem de lluitar si en volem més!

Al nostre lloc web pots trobar aquest pamflet en altres idiomes, si tens una traducció per afegir, si us plau envia’ns-la.

Publicat l’any 2014. Darrera modificació Abril del 2020

Índex

 • + Contractes
 • + + Informació bàsica
 • + + Contractes de zero hores
 • + + Venciment de contracte
 • + + + Compensació
 • + + + Període de preavís
 • + + + Protecció d’atur
 • + Horari
 • + + Jornada de treball
 • + + Pauses
 • + + Hores extres
 • + Salut i seguretat
 • + + Informació bàsica
 • + + Assegurança de salut
 • + + Mobbing i Abús
 • + + Verificació d’antecedents
 • + Permís d’absència
 • + + Permís d’absència no retribuït
 • + + Permís d’absència per naixement
 • + + Vakantiegeld (vacances)
 • + + Permís d’absència per malaltia
 • + Economia
 • + + Pagaments
 • + + Impostos
 • + + Salari mínim
 • + Organització i lluita
 • + + Com per rebre ajut
 • + + Consells per a la dinàmica de treball
 • + Informes

Informació

Contractes

Informació bàsica

En principi un acord de treball verbal té la mateixa validesa que un contracte escrit. Tanmateix és dificil provar els detalls de l’acord quan no hi ha cap evidència física. Sempre rep una còpia de l’acord en paper, per correu electrònic o missatge de text!

Les persones sense permís de residència (verblijfsvergunning) tenen dret legalment als seus sous després d’haver treballat, tambe a la seguretat social i a les mesures de seguretat a la feina. (De totes maneres, un cap o empresa no li és permès contractar persones sense un permís de residència.) Es a dir, tothom que està treballant als Països Baixos cau sota llei del treball holandesa, fins i tot si la vostre empresa o contracte ho contradiu.

Si et contracten mentre no tens papers, és l’empresari el que està violant la llei i l’únic que pot ser multat Si els teus drets han estat violats com a persona sense papers, tens la possibilitat d’iniciar accions legals per reclamar els salaris no pagats. A la pràctica, això és difícil de demostrar, ja que els empresaris poden amenaçar amb l’acomiadament i hi pot haver risc de deportació. Per tant es recomanable sol·licitar l’assistència d’un (pro deo) advocat (advocaat). Si hi ha indicis,
d’explotació també convé discutir-ho amb un advocat o una organització especialitzada a proveir d’assistència a les víctimes de tràfic humà i explotació i explotació laboral.

Mai signis un document sense entendre plenament el seu contingut. Demana, un copia en un idioma que entenguis i decideix si vols consell (legal).

Si es dóna el cas que no tens una còpia del teu contracte, demana una còpia via email. Si no reps el contracte, escriu-lo tu mateix, incloent-hi tots els acords amb el teu cap o empresa, llavors envia’en una còpia a l’empresa i demana’ls que te’n tornin una còpia signada. No ha de ser complicat o perfecte. Si tot i això refusen donar-te’n una còpia signada, el contracte que has escrit és legalment vàlid. Informa l’empresa o cap. Si no es volen adherir al contracte que has escrit, demana consell a un advocat sobre com demandar-los.

En cas d’afrontar un cas judicial, tingues en compte que el que es considera vinculant no és només el contracte redactat, sinó també la correspondència escrita amb el teu empresari sobre aquest tema.

Enllaços útils:

 • https://www.fnv.nl/werk-inkomen/contract/arbeidscontract

Contractes de zero hores

Als Països Baixos existeixen els contractes de zero hores. Malauradament la majoria de contractes de zero hores t’obliguen anar a treballar quan el teu cap et truca. Si vols deixar la feina, has de donar un preavís d’un mes. Això no significa que no el puguis intentar deixar immediatament. Assegura’t si ho fas legalment o no, així saps quin risc estàs assumint.

Hi ha també un altre regulació molt important: Quan un empleat treballa més hores que el diu el seu contracte durant tres mesos consecutius, el contracte canvia a la nova mitjana d’hores!

Venciment de contracte

L’acabament d’un contracte laboral, tant per l’empresari com per l’empleat, es pot fer de forma oral, per carta, per fax o per correu electrònic. Per descomptat, el problema acabant un contracte per via oral és que serà difícil de demostrar. Per tant, es recomana fer-ho per escrit si ets l’obrero i que ho sol·licitis quan l’empresari t’acomiadi per tenir els motius de l’acomiadament per escrit.

Normalment, l’empresari necessita un “permís d’acomiadament” del VU per acomiadar-te (per exemple, per raons econòmiques o per una incapacitat de treball a llarg termini (langdurige arbeidsongeschiktheid). Tanmateix, l’empresari mai està autoritzat a acomiadar-te per haver estat (temporalment) malalt o incapaç de treballar o quan estàs embarassada, independentment del fet que l’empresari hagi obtingut un permís d’acomiadament (onslagvergunning) de la UWV.

Una altra manera de finalitzar el contracte és aconseguir que el jutge el dissolgui (kantonrechter).

L’empresari també us pot acomiadar immediatament (op staande voet) per les següents raons urgents: robatori, insult greu, frau, assalt o negativa a treballar.

La norma general és que l’empresari ha d’explicar el motiu de l’acomiadament immediat quan les causes urgents surtin a la llum. Com a empleat, podeu combatre aquest acomiadament immediat per causes urgents davant el tribunal civil (kantongerecht).

També és possible que estiguis d’acord amb l’empresari per acabar amb el contracte laboral de manera prematura i, per algun motiu, lamentis la teva decisió. Normalment es realitza mitjançant un acord de liquidació per escrit (vaststellingsovereenkomst). Sempre tens dues setmanes a comptar des del moment en què tu i l’empresari hàgiu signat l’acord de liquidació per reconsiderar la decisió. Si l’empresari no t’ha notificat aquestes dues setmanes, fins i tot tindràs tres setmanes. No cal que indiquis cap motiu pel qual hagis reconsiderat la decisió, però has de notificar-ho per escrit a l’empresa (revocant-la o anul·lant-la). El contracte laboral continuarà tal com estava.

Amb els convenis laborals per un període determinat de temps (bepaalde tijd) durant 6 mesos o més, l’empresari t’ha de notificar si vol prorrogar el contracte i, si és així, per quant temps, un mes abans de la finalització del contracte a tot estirar. Si no fa això, ha de pagar-te una multa, que equival a un sou del mes. Si no ho fa a temps, la multa serà proporcional.

Compensació

Quan deixes una feina no hi ha cap compensació. Tanmateix sempre s’hauria de rebre la vostra prestació de vacances (al voltant de 8% del vostre salari brut) pagat. No hi ha, cap diferencia entre deixar la feina o ser acomiadat per rebre la prestació de vacances. Comprova al teu contracte i/o acord de treball col·lectiu, hi podria haver disposicions addicionals.

Període de preavís

El contracte hauria de tenir una clàusula per al període de preavís. Quan no hi ha cap clàusula, per llei hi ha un mínim d’un mes natural per al període de preavís. Això significa que pots deixar la feina immediatament, però les conseqüències són que no podràs accedir a les prestacions socials o a la taxa de transició, en cas de tenir-lo, perdràs el 30% de {ruling}.

Has de tenir en compte que, quan el període de preavís és d’un mes o més, probablement és un mes natural complet. Això vol dir que, independentment del dia del mes que informis l’empresa que estàs deixant la feina, encara hauràs de treballar com a mínim durant tot el mes que ve. En qualsevol cas, el contracte hauria de ser explícit perquè es tracti d’un mes natural o de 30 dies. Si el contracte és temporal, però continueu fent la vostra feina habitual després de la data de caducitat, el contracte es renova pel mateix temps pel qual es va signar originalment. Després de tres anys, el contracte temporal es converteix per llei en contracte permanent.

Enllaços útils:

Protecció d’atur

Tot i que per llei sempre teniu coberta la situació d’atur, hi ha diversos escenaris a considerar per obtenir-la:

En cas de deixar la feina, el més probable és que no tingueu dret a obtenir prestacions socials, hi ha excepcions al voltant de casos extrems com malaltia, mòbing i d’altres.

Si ets acomiadat per la teva falta, no teniu dret a la prestació d’atur. En cas que t’acomiadin amb una excusa falsa (il·legal), penseu a demandar-los.

Quan una empresa argumenta que us acomiaden per culpa seva (raons com la situació econòmica per exemple) o el contracte finalitza, llavors teniu dret a la protecció de l’atur si t’ajustes a determinades condicions. Aquestes condicions són: heu de poder treballar, i durant les darreres 36 setmanes heu treballat almenys 26 setmanes.

Pots obtenir fins a tres mesos d’atur en cas d’haver treballat un mínim de 26 setmanes en les últimes 36 setmanes. En cas d’haver treballat almenys 4 anys dels últims 5, obtindreu almenys un any de prestacio d’atur.

Horari

Jornada de treball

Un torn no pot excedir les 12 hores. Una setmana laboral no pot durar més de 60 hores. Si fas una setmana de 60 hores, t’haurien de compensar perquè no tens permès treballar més de 55 hores a la setmana de mitjana durant 4 setmanes. Després de 16 setmanes, aquest nombre es converteix en una mitjana de 48 hores.

Pauses

Tens dret a una pausa obligatòria de 30 minuts per cada 5 hores i mitja que treballis. (Has de fer aquesta pausa!) Si treballes més de 10 hores, això esdevé 45 minuts. Es pot constituir en tres pauses de 15 minuts repartides al llarg de les 10 hores. Aquest descans no es paga.

Hores extres

Quan es tracta d’hores addicionals (hores extraordinàries), pots trobar les regles al vostre CAO, al vostre contracte o a les normes de l’empresa. A part d’això, no estàs obligat a treballar les hores extres. Només hauries de treballar pel sou que vulguis i/o dies lliures que vulguis. Hi ha regles sobre la quantitat màxima de treball al dia (incloses les hores extraordinàries): 12 hores per torn i 60 hores setmanals, 11 hores de descans després d’un torn i un cap de setmana de 36 hores. Normes especials per a menors i embarassades. Tingueu en compte que hi ha moltes feines amb excepcions.

Enllaços útils:

Salut i seguretat

Informació bàsica

Un cap és responsable de la salut i la seguretat dels seus treballadors. Això significa proporcionar un entorn de treball segur, eines i vehicles segurs, instruccions adequades sobre el funcionament segur de les eines i vehicles i precaucions adequades per treballar amb substàncies (potencialment) perilloses.

Assegurança de salut

Tothom que viu a NL hauria de tenir una assegurança mèdica privada. És el teu deure escollir i signar un contracte amb la companyia d’assegurances que escullis.

La majoria dels treballadors tenen dret al zorgtoeslag del govern. Aquesta quota mensual et permetrà estalviar fins a la meitat de la quota d’assegurança mèdica. Pots sol·licitar-la mitjançant: http://www.toeslagen.nl.

Mobbing i Abús

No lliuris mai a ningú cap documentació, especialment passaport i permís de treball. Es tracta de béns personals importants i a la mà d’altres es pot utilitzar per pressionar-te a fer coses que no vols fer.

En cas que et trobis en una situació de mòbing, hi ha diversos factors a tenir en compte.

En primer lloc, trobar aliats entre els teus companys que pateixen la mateixa situació. Junts, feu una llista de demandes i un pla d’acció. Penseu en com es poden millorar les coses de manera pràctica.

Aleshores, podeu triar parlar directament amb el vostre gerent per donar-los l’oportunitat de millorar. Si això no funciona o no us sembla segur, podeu dirigir-vos a la secció “Vertrouwenspersoon” (“persona de confiança”) o a Ondernemingsraad (consell de l’empresa). Són posicions oficials i s’ha d’esmentar en algun lloc qui és. Per últim, dirigiu-vos a Recursos Humans (personeelszaken) o a un directiu superior.

En qualsevol cas, prepareu-vos per no obtenir una solució satisfactòria. Els Vetrouwenspersonen només hi són per escoltar, no tenen poder. Tampoc l’Ondernemingsraad. que són responsables de mantenir les activitats de l’empresa d’acord amb els protocols preexistents i normes internes. Els de recursos humans i altres gestors no solen estar realment interessats en ajudar a la gent, no és del seu propi interès i tampoc pel que se’ls paga. Així que no espereu massa d’això i no gasteu molta energia en el procés oficial, perquè us cremarà. Penseu-ho prèviament: si no aconsegueixo el que vull, què puc i estic disposat a fer? Quan la gent s’uneix, els resultats s’han realitzat mitjançant accions directes com sortides i vagues. Si això és el que voleu, poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic.

Si no obtens resultats i no pots fer equip amb els companys, una bona opció és agafar la baixa a causa de l’estrès, que probablement tens. Tant de bo puguis relaxar-te una mica. Si teniu un contracte normal (no d’agència), això també significa que no et poden acomiadar. LLEGEIX EL CONTRACTE PRIMER! Al cap de dues setmanes, se’t demanarà que vagis a un metge de RRHH on puguis dir què et causa estrès. Faràs un pla d’acció per millorar-ho i tornaràs a treballar. Per descomptat, pots estirar les coses el màxim temps possible mentre busques una altra feina i gaudeixes del 70% de la malaltia.)

Enllaços útils:

Verificació d’antecedents

Una empresa sol exigir un anomenat VOG (declaració de conducta). Per a algunes professions, és obligatori. Un servei governamental anomenat Justis mira si tens antecedents penals amb delictes que s’han declarat rellevants per a la feina que desitges. La declaració s’envia a la teva adreça de casa, no a l’empresari. Aleshores, en donaràs el resultat a l’empresa. Si no obtens una declaració de conducta positiva, NO significa que necessàriament l’empresari pot acomiadar-te. No ho acceptis així, perquè han de motivar-ho per separat. Per al VOG, el govern només mira el teu historial penal personal, no el de la seva família.

També hi pot haver una investigació més detallada anomenada “Antecedentenonderzoek” (investigació de fons). Aquesta és molt més àmplia i pot incloure la família. Ho fa investigadors privats.

Enllaços útils:

Permís d’absència

Permís d’absència no retribuït

La legislació holandesa no cobreix els permisos no remunerats, tot i que algunes OAC disposen de clàusules per a aquests casos. Si teniu un CAO, comproveu-ho millor. En qualsevol cas, tot i que no és freqüent, en algunes empreses és possible concertar un acord privat amb la direcció per obtenir un permís no remunerat. Hi ha dos casos contemplats en la legislació holandesa: el permís parental i l’atenció d’una persona malalta, aquests casos són força complexos i, en aquests casos, és millor que demanis assessorament jurídic professional.

Permís d’absència per naixement

Les treballadores embarassades tenen dret a un permís d’embaràs i maternitat com a mínim durant 16 setmanes. Podeu prendre un permís d’embaràs des de sis setmanes abans de la data en què has de donar a llum, però hauria de començar, no més tard, quatre setmanes abans de donar a llum. Després de donar a llum, sempre tens dret a almenys deu setmanes de permís de maternitat, fins i tot si el nadó neix més tard del que havia de venir. Durant la vostra baixa, rebrà una quantitat que correspon al vostre salari fins a un import màxim. Un cop hagi donat a llum la vostra parella, teniu dret a cinc dies de permís de paternitat i a partir del juliol del 2020 a cinc setmanes. Aquesta baixa es paga.

Excedència parental: tens dret a un permís parental quan hagis treballat per al mateix empresari durant almenys 1 any i tens cura d’un fill menor de 8 anys. Ambdós pares tenen dret al permís parental. Si tens més fills, pots prendre un permís parental per a cada fill per separat. També tens dret a un permís parental per als teus fills adoptats, fills d’acolliment o fillastres, sempre que l’infant visqui amb tu. Tens dret a un permís parental fins a 26 vegades el teu horari laboral setmanal. El règim normal és que durant sis mesos treballis la meitat del teu horari normal. Per exemple, si treballes 32 hores setmanals, durant sis mesos, treballaràs 16 hores setmanals junts mentre prenguis 16 hores de permís parental a la setmana. El permís parental no està remunerat.

Vakantiegeld (vacances)

El permís de vacances es calcula en funció del 8% del teu salari brut anual. Tenint en compte aquesta quantitat de diners, hauràs de pagar impostos. El % pagat per les vacances canvia (el 2019) es troba entre el 36,65% i el 51,75%.

Permís d’absència per malaltia

Quan físicament o mentalment (incloent-hi estrès o por) no pots fer la teva feina, en la majoria dels casos, tens dret a la baixa per malaltia. Segons el tipus de contracte que tinguis, la quantitat de sou de baixa per malaltia pot variar. Tingues en compte que molts contractes diuen que no et pagaran els dos primers dies, aquests dies s’anomenen wachtdagen.

Respecte a les baixes per malaltia: quan estàs malalt, el cap no té la possibilitat de preguntar al treballador quina és la causa de la malaltia. Ets lliure de dir-l’hi si ho desitges, però no et pot obligar. Recomanem no entrar en discussions i deixar que el teu cap segueixi les normes legals.

Tens el dret de mantenir en secret la teva condició mèdica i no estàs obligat a informar una baixa mèdica al l’empresa. Però moltes empreses tenen contracte amb empreses de tercers, anomenades “Bedrijfsartsen” (metges corporatius) que poden demanar-te que demostris que estàs malalt. Aquestes empreses no poden compartir amb la teva empresa, quina és la malaltia, només respondran si estàs malalt o no.

Quan es tracta d’una malaltia o malaltia mèdica, la llei holandesa preveu que durant les primeres 104 setmanes (2 anys) de malaltia / incapacitat per treballar, l’empleat té dret a un mínim del 70% del salari. Si aquest 70% resulta inferior al salari mínim legal, l’empleat té dret al salari mínim legal. Comprova sempre el CAO, ja que a vegades pot proporcionar una proporció elevada / períodes més amplis.

Només en circumstàncies extremadament rares o després de dos anys de malaltia, pots ser acomiadat estant de baixa per malaltia. Com a norma general, en virtut de la legislació laboral holandesa, hi ha la prohibició de cessar l’ocupació durant la malaltia d’un empleat (en neerlandès: “opzegverbod tijdens ziekte”). Aquesta és una regla molt estricta als Països Baixos i és gairebé impossible de desviar-se’n.

Tanmateix, pots ser acomiadat mentre estàs malalt si l’empresari dóna altres raons. De totes maneres, això implicaria demanar a un jutge que finalitzes el contracte i principalment derivarà en una denegació del jutge, ja que considerarà el fet que estàs malalt.

Economia

Pagaments

Un cop finalitzi el teu contracte, assegura’t d’obtenir tot el vostre pagament de finalització, inclòs el teu sou de vacances (al voltant d’un 8% del teu salari mensual brut) i dies de vacances no utilitzats. Tingues en compte que l’últim sou s’ha de pagar dins del termini normal (màxim en un mes). Si hi ha altres despeses (“eindafrekening”), hauran de pagar-se en el termini d’un mes després de la finalització del contracte.

Enllaços útils:

Impostos

Assegura’t d’obtenir el “jaaropgaaf” del teu cap, una declaració del que vas guanyar l’any passat, de manera que podràs emplenar la declaració d’impostos. Molt sovint això ja s’emplenarà automàticament al formulari d’impost en línia. Els formularis d’impostos es troben a la secció d’enllaços.

En cas que et traslladis a un altre país i vulguis demanar una devolució d’impostos, posa’t en contacte amb el belastingdienst per sol·licitar una sol·licitud anticipada de la devolució dels teus impostos o simplement espera fins a principis de l’any que ve i, a continuació, pots demanar la devolució. Tingues en compte que el primer any que facis els teus impostos hauràs d’omplir el formulari “M” mitjançant paper en lloc d’utilitzar el lloc web en línia.

Comprendre la nòmina als Països Baixos pot ser una aventura i molts conceptes que veuràs a la nòmina poden semblar klingon. A la secció d’enllaços trobaràs una bona entrada que explica els punts principals d’una nòmina

Si tens una incapacitat parcial, els vostres impostos es veuen afectats, pots deduir alguns costos sanitaris. Consulta millor la federació concreta de persones amb discapacitat per obtenir consell. Cerqueu “pacientenvereniging” o “belangenvereniging” + nom holandès de discapacitat. Una federació general per a persones amb malalties cròniques o discapacitat és https://iederin.nl/

Enllaços útils:

Salari mínim

Per als treballadors d’entre 23 i 67 anys, el salari mínim legal és de 8.63 € bruts per hora basats en una jornada laboral de 40 hores. Es tracta de 69,01 € per un dia de 8 hores, 345,05 € per setmana i 1.495,20 € bruts al mes. Si no se’t paga un salari per hora, però en canvi, reps el “salari parcial”, hauries de poder guanyar com a mínim aquest salari mínim mentre fas la vostra feina a un ritme normal.

Organització i lluita

Com per rebre ajut

Si necessites trobar un assessor legal, pots intentar obtenir un advocat de advocaten locket. La primera consulta d’advocats que trobaràs aquí, sempre és gratuïta i sense obligacions. L’advocat et pot ajudar a sol·licitar suport legal sobre costos. Per ser elegible per obtenir ajuda, no pot tenir ingressos ni estalvis elevats. Amb uns ingressos superiors als 27.300 € (senzills) o 38.600 € (altres), o més d’estalvis de 30.360 € (el 2019, subjectes a canvis), no obtindreu cap suport. Menys ingressos / estalvis = més subvenció.

Enllaços útils:

Consells per a la dinàmica de treball

Cuida la teva pròpia economia. Estalvieu tant com puguis de les nòmines, manté una llista de les hores de treball i guarda tota la informació que obtinguis del teu cap en paper o correu electrònic. Anota també les adreces i els noms de les empreses en què treballes.

Estableix contactes amb els teus companys des del primer dia a la nova feina. Intercanvia números de telèfon. Intenteu informar-vos mútuament sobre problemes relacionats amb la feina. Crea un sentiment de solidaritat. En cas de conflicte, sereu més fort junts que pel vostre compte.

La teva feina es podrà regular mitjançant un conveni col·lectiu de treball (CAO, Collectieve Arbeids Overeenkomst). Si treballes a través d’una agència de treball temporal, l’agència temporal holandesa CAO s’aplica a vosaltres. Les versions recents en anglès, polonès i holandès es poden trobar aquí: http://www.abu.nl/publicaties/cao

Informes

Pots informar sobre l’empresari al govern, però, molt probablement, no aportarà cap resultat. (però no passarà res, excepte potser les situacions més extremes). Una altra opció amb la qual pots combinar és informar a una unió. (Hauries) Esbrina quina unió és activa al teu sector. Hi ha un gran sindicat anomenat FNV

Si els problemes de la vostra empresa tenen un impacte ètic important o social, informar d’aquests problemes pot requerir coneixements i accions específiques. (potser ser un denunciant). Pots contactar a https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/ per obtenir assessorament i ajuda. (però tingues molt de compte)

Des del moment que realitzis un informe, a les institucions governamentals o als sindicats, no se’ls permetrà que divulguin el teu nom a l’empresari. Però sempre hi ha la possibilitat que alguna cosa pugui sortir malament. (Tot i que normalment vetllaran per evitar-ho, la unió o el govern podrien filtrar el teu nom per accident.) Si ets un denunciant, hauràs de prendre més precaucions. És important tenir en compte que és un procés que requereix molta paciència i força emocional. (També t’arrisques a tenir massa fe en el procés d’informar i acabar cremat.)

Enllaços útils:

Epíleg

Aquest pamflet es va publicar el setembre de 2014. Al moment que el llegeixes, podria estar desactualitzat. Així, comprova la informació que s’esmenta amb fonts d’informació més actualitzades.

Pots trobar més informació al següent lloc web:

https://labourrights.vrijebond.org/

No som una ONG, una associació d’assistència o organització benèfica, som anarquistes i treballem sota fonaments bàsics d’autogestió i suport mutu. Si tens problemes al teu lloc de treball, no dubtis en contactar-nos, junts podem lluitar contra ells. Si no tens problemes en el treball (pax socialis) però no estàs d’acord amb aquesta societat capitalista on vals el que posseeixes, vine a conèixer-nos, units som més forts i podem fer front els que exploten la raça humana.

Grup Anarquista Amsterdam – Vrije Bond

aga@agamsterdam.org

http://agamsterdam.org

postbus 16521

1001 RA Amsterdam

O passa per la nostra biblioteca els dissabtes de 14 a 18 hores: Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam

Hi ha molts grups i persones implicades en el Vrije Bond als Països Baixos i a grans parts de Bèlgica. Consulteu les dades de contacte del lloc web www.vrijebond.org/groepen/

O escriviu a la secretaria per posar-vos en contacte amb membres de la vostra rodalia:

secretariaat@vrijebond.nl

Si alguna part d’aquest document es troba en anglès, és perquè ens falten alguns textos en l’idioma actual. Si voleu col·laborar per acabar aquesta traducció, visiteu http://167.71.69.177:8088/projects/aga/labour-rights/, hi trobaràs una plataforma de traducció on pots enviar les traduccions per als textos que ens falten o pots suggerir modificacions / millores sobre el text ja existent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *