Munkavállalói jogok Hollandiában

Munkavállalói jogok Hollandiában

Munkavállalói jogok Hollandiában (bevándorló munkásoknak)

Prológus

Munkavállalókként védtelenek vagyunk, amikor nem ismerjük a jogainkat. Különösen külföldi munkavállalók gyakran kiszolgáltatottak. Ez gyakran azért fordul elő, mert nincs alap munka jogi információhoz való hozzáférésük a saját anyanyelvükön. Reméljük, hogy ezzel a röpirattal meg tudjuk változtatni ezt a helyzetet és szolidaritásra ösztönözni a munkavállalókat, hogy hatékonyabban tudják megvédeni magunkat a visszaélő és kiaknázó munkáltatóktól. Kérjük, hogy osszák meg ezt a röpiratot minél több munkatárssal, ismerőssel. Figyelembe kell venni persze, hogy az alábbiakban felsorolt jogok, alapvető munkajogok. Harcolnunk kell érte, ha többet akarunk!

A weboldalunkon megtalálhatják ezt a röpiratot több nyelven, ha van hozzáadandó fordítása, küldje el nekünk.

Megjelent 2014-ben. Utolsó módosítás 2020 április

Tárgymutató

  • Szerződések
   • Alapinformációk
   • Nulla órás szerződések
   • Szerződés megszűnése
    • Kárpótlás
    • Értesítési időszak
    • Munkanélküliség-védelem
  • Időbeosztás
   • Munkaidő
   • Szünetek
   • Túlóra
  • Egészség és biztonság
   • Alapinformációk
   • Egészségbiztosítás
   • Megfélemlítés és visszaélés
   • Háttérellenőrzések
  • Szabadság
   • Fizetetlen szabadság
   • Szülési szabadság
   • Vakáciopénz (szabadság)
   • Betegszabadság
  • Közgazdaságtan
   • Fizetések
   • Adók
   • Minimálbér
  • Szervezz és Védekezz
   • Hogyan lehet segítséget kapni
   • Tippek a munkadinamikához
  • Jelentés

Információ

Szerződések

Alapinformációk

Elvileg egy szóbeli munkaszerződés ugyanolyan érvényű, mint egy írásos szerződés. Nehéz azonban bizonyítani a megállapodás részleteit, ha nincs fizikai bizonyíték. Mindig kérjen egy példányt a megállapodásról papíron, e-mailben vagy szöveges üzenetben!

A tartózkodási engedély nélküli személyek (verblijfsvergunning) törvényesen jogosultak a bérükre a munkavégzést követően, valamint rendszeres egészség- és munka védelemre a munkavégzés alatt. (A főnök azonban nem vehet fel tartózkodási engedély nélküli munkavállalókat). Más szavakkal: mindenki, aki Hollandiában dolgozik, a holland munkajog hatálya alá tartozik, még akkor is, ha a munkáltatója / szerződése másként rendelkezik.

Ha okmányok vállal munkát, akkor a munkáltató az, aki törvénytsértést követ el, és az egyetlen, akire pénzbírságot szabhatnak ki. Gyakorlatban ez nehéznek bizonyulhat, mivel a munkáltatók elbocsátással fenyegetőzhetnek, és fennállhat a kitoloncolás veszélye. Ezért tanácsos egz (pro deo) ügyvéd (advocaat) segítségét kérni. Ha a kizsákmányolásra utaló jelek mutatkoznak, tanácsos ezt egy ügyvéddel vagy az emberkereskedelem és a munkaerő-kizsákmányolás áldozatainak segítésére szakosodott szervezetekkel is megbeszélni.

Soha ne írjon alá egyetlen dokumentumot sem anélkül, hogy teljesen megértette volna azok jelentését. Kérjen egy példányt olyan nyelven, amelyet megért, és döntse el ha (jogi) tanácsot szeretne-e kérni.

Ha hiányzik a szerződés egy példánya, kérje meg e-mailben. Ha nem kap szerződést, írja meg saját szerződését, beleértve mindazt, amit a munkáltatójával megállapodott, majd küldje el ezt a szerződést a munkáltatójának, és kérje meg, hogy küldjék vissza aláírva. Nem kell, hogy bonyolult vagy tökéletes legyen. Ha a munkáltató továbbra is megtagadja egy aláírt szerződés elküldését, akkor az Ön által írt szerződés jogilag érvényes. Mondja el ezt a munkáltatójának. Ha munkáltatója nem tartja be ezt a szerződést, keressen egy ügyvédet, és perelje be munkáltatóját.

Bírósági eljárás esetén ne feledje el, hogy nem csak a szerződés számít kötelező érvényűnek, hanem a munkáltatójával e témában folytatott írásbeli levelezés is.

Hasznos linkek:

Nulla órás szerződések

Hollandiában a szerződések lehetnek “nulla órás” szerződések. Sajnos a legtöbb nulla órás szerződéssel csak akkor dolgozik amikor a főnök behívja. Ha szeretne kilépni, egy hónapos felmondási időt kell adnia. Ez nem jelenti azt, hogy nem próbálkozhat azonnali távozással. Csak ellenőrizze a szerződésben, hogyha ez jogszerű-e és milyen kockázatokkal jár.

Van még egy másik, nagyon fontos szabályozás: Ha egy alkalmazott többet dolgozik mint amennyi óra a szerződésében van, három egymást követő hónapban, a szerződés megváltozik a ledolgozott órák új átlagához!

Szerződés megszűnése

A munkaszerződés felmondása akár a munkáltató, akár a munkavállaló részéről történhet szóban, levélben, fax vagy e-mailen keresztül. Nyilvánvalóan a szerződés szóbeli felmondásával az a probléma, hogy nehéz lesz bizonyítani. Ezért ajánlatos amikor munkáltatója elbocsátja Önt, hogy írásban indokolja meg felmondását.

Általában a munkáltatónak szüksége van egy „elbocsátási engedélyre” (ontslagvergunning) az UWV-től ( a holland állam munkaügyi ügynöksége), hogy elbocsáthassa Önt (például gazdasági okokból vagy tartós munkaképtelenség miatt (langdurige arbeidsongeschiktheid). Munkáltatója azonban soha nem bocsáthatja el Önt azért, mert Ön (átmenetileg) beteg vagy munkaképtelen, vagy ha terhes, függetlenül attól, hogy a munkáltató kapott-e „elbocsátási engedélyt” (ontslagvergunning) az UWV-től.

A szerződés megszüntetésének másik módja a bírói hatóságok (kantonrechter) általi felbontása.

Munkaadója azonnali rezsimben elbocsáthatja Önt (op staande voet) a következő sürgős okok miatt: lopás, súlyos sértés, csalás, testi sértés vagy a munka megtagadása.

Szabály szerint a munkáltatónak azonnal közölnie kell a sűrgösségi reszim felmondás okát, ha egy halaszthatatlan ok derül ki. Alkalmazottként a sürgős okokból történő azonnali elbocsátást a polgári bíróság előtt (kantongerecht) küzdheti meg.

Az is előfordulhat, hogy megegyezett munkáltatójával a munkaszerződés idő előtti felmondásában, és valamilyen okból vissza szeretné vonni a döntését. Ez általában írásos egyezségi megállapodás (vaststellingsovereenkomst) útján történik. Mindig két hét áll rendelkezésére attól a pillanattól számítva, hogy Ön és munkáltatója aláírta az egyezségi megállapodást, hogy visszatérjen döntésére. Ha a munkáltatója nem értesítette Önt erről a két hétről, akkor három héttel hosszabbul meg ez az időszak. Nem kell indokolni, hogy miért vonta vissza a döntését, de erről írásban értesítenie kell munkáltatóját (a megállapodás visszavonását vagy a szerződés felbontását). A munkaszerződése ezután ugyanúgy folytatódik.

Hat hónapos vagy hosszabb, határozott időre szóló munkaszerződés esetén a munkáltatónak be kell jelentenie, hogy kívánja-e meghosszabbítani a szerződését, és ha igen, mennyi időre, akkor értesitenie kell Önt legalább egy hónappal a szerződés lejárta előtt . Ha ezt nem teszi meg, egy havi fizetésnek megfelelő pénzbírságot kell fizetnie Önnek. Ha ezt nem teszi meg időben, a bírság arányos lesz.

Kárpótlás

Ha kilép, nincs kompenzáció. Ugyanakkor az üdülési támogatást(vakációpénzt) (a bruttó fizetés mintegy 8% -a) mindig kifizetnie kell. Az, hogy kilép vagy elbocsátják, nem befolyásolja ezt az összeget. Még egyszer ellenőrizze a szerződését és / vagy a kollektív munkaszerződést az esetleges további rendelkezésekért.

Értesítési időszak

Szerződésének rendelkeznie kell az felmondási időszakra vonatkozó záradékkal. Ha nincs erre vonatkozó záradék, a törvény nem határoz meg minimumot, ami azt jelenti, hogy ebben a helyzetben bármikor kiléphet. Ez azt jelenti, hogy kiléphet a helyszínen, de a következménye az, hogy nem kap szociális segélyeket vagy átmeneti díjat, és ha van, elveszíti a 30% -os kedvezményt.

Figyelembe kell vennie, hogy ha a felmosási idő egy hónap vagy annál hosszabb, akkor valószínűleg egy teljes naptári hónappal kell számolnia. Ez azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy a hónap melyik napján értesíti a munkáltatót arról, hogy kilép, a következő hónapot le kell dolgoznia. Mindkét esetben a szerződésnek kifejezetten fel kell tüntetnie, hogy ez egy naptári hónap vagy 30 nap. Ha szerződése ideiglenes, de a lejárati idő után továbbra is folytatja a szokásos munkáját, akkor a szerződést ugyanannyi ideig meghosszabbodik, mint amennyi volt. Három év után az ideiglenes szerződés törvény szerint állandó szerződéssé változik.

Hasznos linkek:

Munkanélküliség-védelem

Bár jogilag mindig fedezve van a munkanélküliséggel kapcsolatban, számos lehetséges forgatókönyvet kell fontolóra venni annak érdekében hogy részesüljön belöle:

Abban az esetben, ha kilép, valószínűleg nem jogosult szociális ellátásokra, de vannak kivételes esetek mint például betegség, megfélemlítés és így tovább.

Ha ön hibájából bocsájtják el, akkor nem jogosult munkanélküli-segélyre. Ha egy megalapozott (jogellenes) kifogással irúgták ki, fontolja meg a felebezés lehetőséget.

Ha egy vállalat önhibáján kívül bocsájtja el (más okokból, mint például a gazdasági helyzet), vagy a szerződés végét, akkor jogosult munkanélküli segélyre, ha megfelel bizonyos feltételeknek. Ezek a feltételek a következők: munkára alkalmas és az utolsó 36 hétből legalább 26 hetet dolgozott.

Legfeljebb 3 hónapot kaphat, ha legalább 26 hetet dolgozott az elmúlt 36 hétben. Ha legalább 4 éve dolgozik, akkor legalább egy éven keresztül kaphat munkanélküli segélyt.

Időbeosztás

Munkaidő

A műszak nem haladhatja meg a 12 órát. Egy munkahét legfeljebb 60 óra lehet. Amikor egy 60 órás hetet kell csinálnia, kompenzálásra van joga, mert nem engedélyezett 4 hét alatt átlagosan több mint 55 órát dolgozik. 16 hét után az átlag 48 órára csökken.

Szünetek

Ön jogosult a kötelező 30 perces szünetre minden 5 és félórában. (Szünetelés kötelező!) Ha 10 óránál hosszabb ideig dolgozik, a szünet 45 perc lesz. Ezt a szünetet három 15 perces szünetre lehet osztani ebben a 10 órában. A szünet nem kerül kifizetésre.

Túlóra

A túlórákra (túlórázás) a CAO, a szerződés vagy a társaság szabályai vonatkozhatnak. Ezen kívül Ön nem kényszeríthető túlórázásra. Csak akkor kell dolgoznia, amikor és amennyi pénzt és / vagy szabadnapot szeretne. Vannak szabályok a napi maximális munkamennyiségről (a túlórát is ideértve): műszakonként 12 óra és hetente 60 óra, műszak után 11 óra pihenőidő és 36 órás hétvége. Különleges szabályok a kiskorúakra és állapotos személyekre. Ne feledje, hogy sok munkahelynek kivételt képezhet.

Hasznos linkek:

Egészség és biztonság

Alapinformációk

A főnök felelős a munkavállalók egészségéért és biztonságáért. Ez azt jelenti, hogy kötelességük biztonságos munkakörnyezet biztosítani: biztonságos eszközöket és járműveket, biztonsági utasításokat ezen eszközök és járművek működtetésére, és a megfelelő óvintézkedéseket a (potenciálisan) veszélyes anyagokkal való munka során.

Egészségbiztosítás

Minden Hollandiában élő embernek kell magán egészség biztosítással rendelkeznie. Az Ön kötelessége kiválasztani és szerződést kötni a választott biztosítóval.

A legtöbb munkavállaló jogosult a zorgtoeslagra (egészségbiztositási támogatás) a kormánytól. Ez a havi juttatás az Ön egészségbiztosítási díjának felét megmentheti. Erre a következő címen jelentkezhet: http://www.toeslagen.nl.

Megfélemlítés és visszaélés

Soha ne adjon át semmilyen dokumentumot, különösen az útlevelét és a munkavállalási engedélyét. Ezek fontos személyes vagyontárgyak, mások kezében felhasználhatók arra, hogy nyomást gyakoroljanak Önre olyan dolgok elvégzésére, amelyeket nem akarnak csinálni.

Abban az esetben, ha megfélemlítéssel szembesül, több tényezőt kell figyelembe venni.

Mindenekelőtt keressen szövetségeseket azon kollégái között, akik ugyanazt érzik. Együtt készítsen egy listát a követelményekről és a cselekvési tervet. Gondoljon arra, hogyan lehetne praktikus módon javítani a dolgokat az Ön számára.

Ezután dönthet úgy, hogy közvetlenül beszél a menedzserrel, hogy lehetőséget adjon neki a fejlesztésre. Ha ez nem működik, vagy ha nem érzi magát biztonságban ezzel kapcsolatban, forduljon a „Megbízható személy” vagy a vállalati tanácshoz. Ezek hivatalos álláspontok, és meg kell említeni valahol, ki ez. Végül keresse fel az emberi erőforrásokat vagy egy magasabb menedzsert.

Minden esetben készüljön fel arra, hogy nem kap kielégítő választ. A bizalmas tanácsadó csak ott van, hogy meghallgassa Önt, nincs hatalma. Az Üzemi Tanácsnak sincs. Az emberi erőforrások és más vezetők általában nem igazán érdekeltek az emberek segítésében, ez nem áll érdekükben, és nem ez az, amiért fizetnek. Tehát ne várjon túl sokat ettől, és ne fordítson sok energiát a hivatalos folyamatra, mert ez kiégetheti. Gondoljon előre: ha nem kapok meg, amit akarok, mit tudok és vagyok hajlandóak megtenni? Amikor az emberek összeállnak, az eredményehet közvetlen akciókat, például kivonulás és sztrájk. Ha ezt szeretné, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben.

Ha nincs eredmény, és nem tud együtt dolgozni a kollégákkal, akkor jó választás, ha stresszel kapcsolatos panaszok miatt betegnek jelenti magát, amely valószínűleg így is van. Remélhetőleg kicsit pihenhet. Ha szokásos (nem ügynöki) szerződéssel rendelkezik, ez azt is jelenti, hogy nem szabad elbocsátani. ELŐSZÖR OLVASSA EL A SZERZŐDÉSÉT! Két hét elteltével felkéri Önt, hogy menjen el HR-orvoshoz (arbo), ahol elmondhatja, mi okozza a stresszt. Készítenek egy akció tervet ennek javítására, és a munkához való visszatéréshez. Természetesen ezt hosszasan el lehet nyújtani, miközben más munkát keres, és élvezi a 70% -os betegbérét.)

Hasznos linkek:

Háttérellenőrzések

A cégek gyakran kérik az úgynevezett „VOG” -t („Erkölcsi bizonyitvány”). Egyes szakmák esetében ez kötelező. A Justis nevű kormányzati szolgálat megvizsgálja, hogy van-e olyan bűncselekmény a bűnügyi nyilvántartásban ami lényeges a munkával kapcsolatban amit végezni szeretne . A nyilatkozatot ezután elpostázzák a lakcímére, tehát nem a cégnek. Ezután megadja az eredményt a munkáltatónak. Ha nem kap pozitív erkölcsi bizonyitványt, akkor ez * NEM * feltétlenül azt jelenti, hogy a munkáltató kirúghatja Önt. Ne fogadja el ezt csakugy, mert ezt külön kell kezelniük . A VOG esetében a kormány csak az Ön személyes bűnügyi nyilvántartására, nem pedig a családjának adataira vonatkozik.

Lehet egy nagyobb vizsgálat, amelyet „Antecedentenonderzoek” -nak hívnak (háttér-ellenőrzés). Ez sokkal tágabb és magában foglalhatja a családot is. Ezt magánnyomozók végzik.

Hasznos linkek:

Szabadság

Fizetetlen szabadság

A holland jog nem terjed ki a fizetetlen szabadságra, azonban egyes CAO-k rendelkeznek ezekről. Ha CAO-ja van, ellenőrizze azt. Mindenesetre, bár ez nem gyakori, egyes vállalatoknál meg lehet egyezni a a fizetetlen szabadságról. Két esetre vonatkozik a holland törvényben erröl: szülői szabadság és beteg gondozása; ezek az esetek meglehetősen összetettek, és ilyen esetekben inkább szakmai jogi tanácsadást kell kérni.

Szülési szabadság

A terhes alkalmazottak legalább 16 hétig jogosultak terhességi- és szülési szabadságra. A terhességi szabadságot a csecsemő esedékessége előtt hat héttel veheti igénybe, de legkésőbb négy héttel a baba érkezése előtt kell kezdődnie. A szülés után mindig legalább tíz hetes szülési szabadságra van szüksége, akkor is, ha a baba később született, mint az várható volt. A szabadsága alatt juttatás összege megegyezik teljes fizetés összegével. Az élettársa szülés után öt nap apasági szabadságra és 2020 júliusától öt hétre jogosult. Ez a szabadság fizetett.

Szülői szabadság: Ön szülői szabadságra jogosult, ha legalább egy éve ugyanannál munkáltatónál dolgozik, és 8 évnél fiatalabb gyermeket gondoz. Mindkét szülő jogosult szülői szabadságra. Ha több gyermeke van, szülői szabadság igénybe vehető minden gyermekre külön-külön. Szülői szabadságra jogosult az örökbefogadott-, vagy mostohagyermekei számára is, feltéve, hogy a gyermek Önnel él. Szülői szabadságra jogosult a heti munkaidő legfeljebb 26-szorosára. A szokás az, hogy hat hónapig a normál óráinak felét dolgozza. Például, ha hetente 32 órát dolgozik, akkor hat hónapig hetente 16 órát fog dolgozni, miközben hetente 16 órás szülői szabadságot vesz igénybe. A szülői szabadság nem fizetett.

Vakáciopénz (szabadság)

A vakációpénz a bruttó éves fizetés 8% -a alapján számítják ki. Figyelembe véve ezt az összeget, adót kell fizetnie érte. A vakációpénz % (2019-ben) 36,65% és 51,75% között változik.

Betegszabadság

Ha fizikailag vagy mentálisan (ideértve a stresszt vagy a félelmet is) nem képes munkát végezni, a legtöbb esetben táppénzre jogosult. Az Ön szerződésének típusától függően a táppénz összege eltérő lehet. Vegye figyelembe, hogy sok szerződés szerint nem kap fizetést az első két napban, ezeket a napokat wachtdagennek(várakozásinapok) hívják.

A betegszabadsággal kapcsolatban: Ha betegszik, a főnök nem kérdezheti meg Önt, a betegség okáról. Ön szabadon elmondhatja nekik, ha szeretné, de ők nem kényszeríthetik erre. Javasoljuk, hogy ne mondja el, és hagyja, hogy főnöke kövesse a törvényi szabályokat.

Önnek joga van az egészségi állapotát titokban tartani, nem köteles bejelenteni ha beteg (ez nem igaz be kell jelenteni csak nem köteles megmondani hogy mi baja van (a fordító)). De sok vállalatnak szerződése van egy harmadik féllel, az úgynevezett „Bedrijfsartsen” (vállalati orvosok), amelyek felkérhetik Önt, hogy igazolja, hogy beteg. Ezek a cégek nem oszthatják meg a vállalatával, mi a betegsége, csak válaszolnak, hogy beteg vagy sem.

Egészségügyi állapot vagy betegség esetén a holland törvény előírja, hogy a betegség / munkaképtelenség első 104 hétében (2 év) a munkavállaló a bér legalább 70% -ára jogosult. Ha ez a 70% alacsonyabbnak bizonyul, mint a törvényben előírt minimálbér, akkor a munkavállaló jogosult a törvényben előírt minimálbérre. Mindig ellenőrizze a CAO-t, mivel az előfordulhat, hogy magasabb arányt / periódusokat tartalmaz.

Csak rendkívül ritka eseteben vagy 2 év betegség után lehet elbocsátani. Általában a holland munkajog szerint tilos a munkaviszony megszűnése a munkavállaló betegsége alatt (hollandul: „opzegverbod tijdens ziekte”). Ez egy nagyon szigorú szabály Hollandiában, és szinte lehetetlen eltérni tőle.

Betegsége alatt azonban elbocsáthatják, ha munkáltatója egyéb indokokat állít fel. Ez azonban azt jelentheti, hogy fel kell kérnie egy birói rendeletet a szerződés felbontására, és ez többnyire a bíró elutasításával fog járni, mivel figyelembe veszi, hogy Ön beteg volt.

Közgazdaságtan

Fizetések

Miután a szerződés befejeződött, győződjön meg arról, hogy megkapta-e az összes Önnek járó fizetést, beleszámolva a vakáció pénzt (a bruttó havi bér 8% -a) és a fel nem használt szabadnapokat.

Hasznos linkek:

Adók

Főnökjétöl kérje a jaaropgraaf formát, így tudja kitölteni az adóbevallását. Adózási űrlapok megtalálhatók a következő címen.

Abban az esetben, ha egy másik országba költözik, és adó visszatérítést szeretne kérni, vegye fel a kapcsolatot a belastingdienst-el(hollandiai adóhivatal), amelyben kérheti adójának korai visszaigénylését, vagy csak várjon a következő év elejéig, majd kérje a visszatérítést. Ne feledje, hogy az adófizetésének első évében az „M” űrlapot papíron kell kitöltenie az online webhely helyett.

A bérpapír megértése Hollandiában bonyolult lehet, és sok olyan fogalommal fog találkozni a bérelszámoláson, ami klingonnak hangzik. Egy jó bejegyzés, amely ismerteti a bérszámfejtés főbb pontjait, megtalálható ezen a linken

Ha részleges fogyatékosság van, akkor levonhat bizonyos egészségügyi költségeket az adójából. Legjobb tanácsadás céljából konzultáljon a fogyatékossággal élők szövetségével. Keressen rá “Patientenvereniging” vagy “belangenvereniging” a fogyatékosság holland szavakra. A krónikus betegségben szenvedők vagy fogyatékossággal élők számára: https://iederin.nl/

Hasznos linkek:

Minimálbér

23 és 67 év közötti munkavállalók esetében a legalacsonyabb minimálbér 8,63 € bruttó/óra egy 40 órás munkahét alapján. Ez napi 69,01 € 8,heti 345,05 € és havi 1 495,20 € bruttó.Ha egy teljesitmény alapú bér, akkor jogod van minimálbérhez egy ‘’normális’’ ütemü munkában.

Szervezz és Védekezz

Hogyan lehet segítséget kapni

Ha jogi tanácsadót kell találnia, megpróbálhat ügyvédet keresni az ügyvédi tanácsadónál. Az első, ügyvédekkel folytatott konzultáció, amelyet itt talál, mindig ingyenes és kötelezettségek nélküli. Az ügyvéd segíthet Önnek jogi költségtámogatás igénylésében. Ahhoz, hogy támogatásra jogosult legyen, nem rendelkezhet magas jövedelemmel vagy megtakarítással. Ha jövedelme 27 300 euró (egyedülállók) vagy 38 600 euró (egyéb) vagy annál több, valamint több mint 30 300 euró megtakarítás van (2019, a változtatás jogát fenntartjuk) nem kap támogatást. Kevesebb jövedelem / megtakarítás = több támogatás.

Hasznos linkek:

Tippek a munkadinamikához

Törekedjen fenntartani ügyintézését! Mentse az elszámolásait, jegyezze fel a munkaidőt és mentse az összes olyan információt, amelyet Ön megkap főnökkétöl papíron vagy e-mailben. Írja le az összes munkáltatóinak nevét és cimét ahol Ön alkalmazot.

Létesitsen kapcsolatokat munkatársaival még az első napokbol. Telefonszámokat cseréljenek egymást közt és tájekoztassák egymást munkahelyi ügyekkel kapcsolatosan. Törekedjenek egy erős szolidaritásu közösséget alapitani, hogy konfliktus esetén erösebbek legyenek együttesen.

Lehetséges, hogy az Ön munkaköre kollektív szerződéssel (CAO, Collectieve ArbeidsOvereenkomst) van szabályozva. Ha ideiglenes munkaközvetítő ügynökségen dolgozik, akkor a holland temp ügynökség CAO vonatkozik Önre. A legutóbbi angol, lengyel és holland nyelvű verziók megtalálhatók itt: http://www.abu.nl/publicaties/cao

Jelentés

Bejelentheti a munkáltatót a kormánynak, de valószínűleg nem lesz eredményt. (semmi sem történik, kivéve a legszélsőségesebb helyzeteket). Egy másik lehetőség kombinálni a bejelentést a szakszervezetekhez való bejelentéssel. (Meg kellene ezt tennie) Tudja meg, mely szakszervezet aktív a vállalkozásában. A nagy uniót, FNV hívják

Ha a vállalati problémák jelentős társadalmi vagy etikai következményekkel járnak, ezeknek a gondoknak a jelentése speciális ismereteket és intézkedéseket igényelhet. (lehet, hogy visszaélést feltáró személy vagy). Forduljon a https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/ webhelyhez tanácsokért és segítségért. (legyen azonban nagyon óvatos)

Attól fogva hogy a bejelentést megtette a kormányzati intézmények vagy szakszervezetek nem adhatják ki a munkaadónak az ön nevét. De mindig van esély arra, hogy valami rosszul sül el. (Míg általában ezt próbálják elkerülni a szakszervezet vagy a kormány véletlenül kiszivárogtathatja a nevét.) Ha Ön egy visszaéléseket feltáró személy, még több óvintézkedést kell tennie. Fontos figyelembe venni, hogy ez egy sok türelmet igényel és érzelmileg nagyon megterhelő folyamat. (Azt is kockáztatja hogy túl sok energiát öl bele ebbe és kiég)

Hasznos linkek:

Epilógus

Ezt a tájékoztatót 2014 szeptemberében tették közzé. Mire olvassa, néhány információ elavult lehet. Tehát mindig ellenőrizze a legfrissebb információforrásokat.

További információk a következő weboldalon találhatók:

https://labourrights.vrijebond.org/

Nem vagyunk civil-, segítségnyújtó- vagy jótékonysági szervezet, anarchisták vagyunk, önirányítás és kölcsönös támogatás alapján dolgozunk. Ha problémái vannak a munkahelyén, ne habozzon kapcsolatba lepni velünk, együtt tudunk harcolni. Ha nincs munkahelyi probléma (pax socialis), de nem ért egyet ezzel a kapitalista társadalommal, ahol annyit ér amennyie van, akkor és találkozzonl velünk, együtt erősebbek vagyunk, és harcolhatunk az emberiség kihasználása ellen.

Anarchistische Groep Amsterdam – Vrije Bond

aga@agamsterdam.org

http://agamsterdam.org

postbus 16521

1001 RA Amsterdam

Vagy szombaton délután 2-tól 18-ig látogasson könyvtárunknál: Eerste Schinkelstraat 14-16, Amszterdam

Számos csoport és syemély vesz részt a Vrije Bondban Hollandiában és Belgium nagy részében. Ellenőrizze a weboldal elérhetőségeket:

http://www.vrijebond.org/groepen/

Vagy írjon a titkársághoz, hogy kapcsolatba léphessen a környező tagokkal:

secretariaat@vrijebond.nl

Ha a dokumentum bármely része angolul volt, annak az az oka, hogy hiányzik néhány szövegrész ezen nyelven. Ha szeretne segíteni a fordításban, kérjük, látogasson el a http://167.71.69.177:8088/projects/aga/labour-rights/ weblapra, ahol egy fordítási platform található, ahol benyújthatja a hiányzó szövegek fordításait, vagy javasolhat módosításokat / javításokat a már létező szövegben.