Category Archives: Bulgarian

Трудовите права в Холандия (за работници мигранти)

Трудовите права в Холандия (за работници мигранти)

публикувано: зимата на 2014

Като трудещи се, ние сме уязвими, когато не сме запознати с правата си. Това особено важи за чуждестранните работници в Холандия, от които твърде често се възползват работодателите. Причината донякъде може да е заради факта, че има много малко информация за правата на трудещите в Холандия на език различен от холандския. С информацията поместена в тази брошура, се надяваме да ви помогнем да се предпазите, както срещу експлоатацията на труд като цяло, така и срещу работодатели, които искат да ви прецакат. Също така искаме да насърчим солидарността между всички работници в тази борба. Ако намирате за полезна информацията поместена в тази брошура и можете да я преведете на друг език, моля, отделете време, за да го направите. За целта проверете нашия уебсайт, за да разберете на кои езици все още липсва превод. След това ни изпратете вашия превод, за да го поместим на уебсайта ни. (Но моля, не очаквайте от нас да го разпространим сред вашите колеги!) Разбира се, изброените права по-долу представят само минималните изисквания. Ако искате повече права, ще трябва да се борим за тях!

Работно време и почивки

1) Работната смяна не може да е повече от 12 часа. Работната седмица не може да има повече от 60 работни часа. Ако сте изработили 60 часа през една седмица, следва да бъдете възнаградетни допълнително, защото не е позволено да работите повече от 55 часа средно на седмица. След 16 седмици, тези часове стават 48 часа средно на седмица.

2) Когато сте работили 5 часа и половина наведнъж, по закон трябва да си вземете 30 минутна почивка. Когато работите повече от 10 часа на ден, тази почивка е 45 минути. Тя може да се вземе на 3 пъти по 15 минути през 10-те часа работа. Почивката (30 или 45 минутна) не се заплаща от работодателя.

Здраве и безопасност

3) Работодателят е задължен да се грижи за здравето и безопасността на работниците. Това означава да предоставя безопасна работна среда, безопасни инструменти за работа и работни превозни средства, но също така и съответни инструкции или обучение за боравене с тези инструменти и превозни средства. Освен това, работодателят трябва да осигури съответните предпазни мерки, когато се работи (евентуално) с опасни вещества.

4) Когато сте болен и не можете да работите, в повечето случаи имате право на болнични (заплащане по болест). Това заплащане варира в зависимост от вида договор, който сте сключили. В договора например може да пише, че нямате право на заплащане първите два дни, като тези дни се наричат “wachtdagen” (чакащи дни). За първия 1 месец обаче, заплащането по болест е приблизително равна на заплатата, която получавате, когато сте на работа, освен ако няма някакво друго споразумение в договора ви. Ако сте болен повече от 1 месец, имате право на 70% от заплатата ви. За съжаление, ситуацията е по-сложна, ако работите на повикване или договора ви не включва минимален брой работни часове (договор с нула часове). Тогава, в повечето случаи имате право на заплащане по болест само ако сте били повикани на работа на деня (дните), когато сте били болен.

5) Отпуска по болест: Ако се разболеете, работодателя ви няма право да ви пита каква е причината. Вие можете да му кажете ако искате, но той няма право да ви принуди да му кажете.

6) Бременност и отпуска по майчинство: По закон вие сте длъжна да кажете на работодателя си, че сте бременна най-малко 3 седмици преди началото на отпуската по майчинство. В случай, че сте подписали трудов договор преди това, не сте длъжна да съобщавате, че сте бременна. Ако това се окаже проблем по някакъв начин, знайте, че не могат да ви уволнят поради факта, че сте бременна.

Опуската по майчинство може да започне 4 до 6 седмици преди термина и да продължи поне до 10 седмици след датата на раждане. Общият период на отпуската по майчинство е около 16 седмици.

Заплащане

7) За работещи във възраст между 23 и 67 години, минималното заплащане по закон е €8,63 брутно на час. Това е €69,01 за 8 часов работен ден, €345,05 за 40 часа на седмица и €1.495,20 брутно на месец. Ако не ви се заплаща на час, а получавате твърда месечна заплата, би трябвало да получавате поне това минимално заплащане на месец.

Договори

8) Като общо правило: когато договорката за работа е направена устно, тя има същата сила като писмен договор. Разбира се, много по-трудно е да се докажат детайлите по договорката, когато няма физическо доказателство. Затова: винаги изисквайте копие от договора на хартия, по имейл или дори като съобщение по телефона!

9) Когато работодателят ви иска да ви уволни, той трябва да го направи в писмен вид. Ако не е в писмен вид, трудовия договор продължава да тече и работодателя ви е длъжен да ви плаща трудово възнаграждение. Незабавно уволнение е разрешено само ако сте на изпитателен срок. Той от своя страна не може да е по-дълъг от 2 месеца и трябва да е съгласуван в писмен вид. Ако работният договор е за по-малко от 1 година, изпитателния срок е 1 месец. Извън изпитателния срок, незабавно уволнение може да се употреби само в изключителни случаи като: кражба, умишлена повреда на нещо, проява на насилие и даване на невярна информация при подписването на трудовия договор. При такива случаи, следва да бъдете уведомени писмено веднага след събитието (на същия или на следващия ден), като причината за уволнението да е ясно посочена.

10) Хора без разрешение за пребиваване (verblijfsvergunning) по закон имат право на заплащане след като са работили, както и на същите условия за здраве и безопасност докато са на работа.

Скандалният договор ‘нула часове’.

11) В Холандия могат да се сключват трудови договори с вписани нула часове за работа. Това е удобно и лесно за работодателите, защото чрез тях не гарантират работа за работника и не плащат изработени часове. Вместо това му се обаждат само когато те сметнат, че имат нужда него. За съжаление, обикновено това не означава, че работника може да откаже повикването, под претекст че е зает. В повечето договори ‘нула часове’ вие сте длъжен да се явите на работа, когато ви се обади работодателя. Когато искате да напуснете работа, обикновено трябва да дадете едномесечно предизвестие. Това не означава, че не можете да опитате да напуснете веднага. Проверете обаче дали това е законосъобразно, за да знаете със сигурност какъв риск поемате.

12) Има и друго, по-важно правило:

Когато работник изработи повече часове от посочените в договора и това се случи за срок от 3 последователни месеца, то договора автоматично се променя според новите часове. Това означава, че ако човек, който е на договор ‘нула часове’ работи средно по 24 часа на седмица в рамките на 3 месеца и работодателя му решава да съкрати часовете му на 8 часа, то работника има право по закон да настоява за още 16 часа работа и съответното заплащане. Това също важи и в случай, че работника се разболее и не може да ходи на работа. Работодателят е длъжен да плаща болнични, като те са най-малко на база часовете посочени в договора, но ако е влязло в сила правилото за 3-те последователни месеца, това става на база на усреднената стойност на часовете през тези 3 месеца.

Няколко съвета за работниците мигранти в Холандия

1) Поддържайте си своя администрация! Правете копия на документите, които предоставяте на работа, пазете си разписките при получаване на заплата (онлайн или на хартия), следете си сами работните часове. Пазете всичката информация, която получавате от работодателя си на хартия или мейл. Също така си записвайте адресите и имената на фирмите, за които работите. Това е особено полезно, ако работата ви изисква да бъдете изпращани на различни места при различни фирми чрез временни агенции за работа.

2) Опитайте да направите контакти с колегите си на работа от първия ден. Разменете си телефонните номера например. Обменяйте информация за проблемите на работа. Бъдете солидарни един към друг. В случай на конфликт, заедно ще бъдете по-силни, отколкото сами.

3) Никога не давайте документи, особено паспорт, лична карта и разрешение за работа на никого. Това са най-ценните лични вещи, когато става въпрос за работа и в чужди ръце могат да се използват да ви се окаже натиск да вършите неща, които не искате.

4) Никога не подписвайте документи, които не разбирате напълно. Поискайте копие на език, който разбирате и преценете дали искате съвет (правен) преди да подпишете.

5) Никога не плащайте, за да работите или да си намерите работа. Ако някой ви предложи работа по някаква неясна схема, която ви изглежда подозрителна и ви иска пари, най-вероятно действа незаконно. Твърде вероятно е да се окажете в ситуация, където да не ви платят накрая или неправомерно да ви удържат пари за неща като транспорт, квартира, глоби или лошо поведение.

6) Уверете се, че след като договора ви изтече ще си получите цялото заплащане, включително и платената отпуска. Платената отпуска би трябвало да е около 8% от брутната ви месечна заплата. Също така и неизползваните дни от отпуската трябва да бъдат изплатени след края на договора ви.

7) Работата ви може да бъде регулирана според колективен трудов договор (на холандски: CAO, Collectieve ArbeidsOvereenkomst). Ако работата ви минава през агенция за работа, то холандската агенция за САО се отнася за вас. Най-новите версии на САО можете да намерите тук: http://www.abu.nl/publicaties/cao

8) Повечето работници имат право на помощи за грижи от правителството (zorgtoeslag). Това е месечна сума, която може да ви спести до половината от таксата за здравна осигуровка. Можете да кандидатствате за такива помощи от тук: http://www.toeslagen.nl.

9) Изисквайте си данъчна декларация всяка година (или част от годината), в която сте работили в Холандия. Уверете се, че ще вземете годишната данъчна декларация от работодателя ви – ще ви е нужна. Данъчните форми можете да намерите тук:

http://www.belastingdienst.nl/english/ http://www.belastingdienst.nl/deutsch/

10) Можете да поискате BSN (холандско ЕГН) без да имате постоянен адрес, ако сте член ан Европейския съюз. Ще ви дадат временен BSN номер и ще имате 4 месеца, за да се регистрирате. Ако обаче не се регистрирате в рамките на тези 4 месца, временния BSN изтича и става невалиден. Ако се регистриате, този BSN става постоянен. BSN може да се получи в общината.

Този текст е публикуван през септември 2014 година. В настоящия момент дадената информация от него може да не е актуална. Така че сверявайте информацията с по-нови източници, за да сте винаги сигурни.

Повече информация можете да намерите на този сайт: http://www.labourrights.vrijebond.org

В случай, че търсите подкрепа от колеги работници, можете да се обърнете към нас:

Anarchistische Groep Amsterdam – Vrije Bond

aga@agamsterdam.org

http://agamsterdam.org

postbus 16521

1001 RA Amsterdam

Или да се отбиете в нашата библиотека всяка събота от 14:00ч до 16:00ч

Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam

Има много групи и хора, които са замесени в Vrije Bond в Холандия и в голяма част от Белгия. Вижте сайта за контакти:

http://www.vrijebond.org/groepen/

или пишете до администратора, за да ви даде контакти на хора във вашия район.

secretariaat@vrijebond.nl